Skip to main content

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Midlertidige ansettelser og innleie som kilde til ulikhet

 
Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Nergaard, K. & Svalund. J. (2023). Midlertidige ansettelser og innleie som kilde til ulikhet. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 54–73). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-03