Articles and book chapters

Search publications

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse

Tove Midtsundstad

Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten Universitetsforlaget 2012

Les mer/Read more

Forskningstema: Pensions Active ageing policy at the workplace Labour market integration

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse