Articles and book chapters

Search publications

Seniorpolitikk – behov for justering? Analyse av praksis i seks foregangskommuner

T. Midtsundstad og H. Bogen

Seniorpolitikk – behov for justering? Analyse av praksis i seks foregangskommuner