Skip to main content

T. Midtsundstad og H. Bogen

Seniorpolitikk – behov for justering? Analyse av praksis i seks foregangskommuner

Søeklys på arbeidslivet |  2011
 
28(1-2)    Universitetsforlaget

T. Midtsundstad & H. Bogen (2011). Seniorpolitikk - behov for justeringer? Analyse av praksis i seks foregangskommuner. Søkelys på arbeidslivet, vol. 28(1-2):89-106.