Skip to main content

Sissel C. Trygstad

Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?

 
Utviklingskommunen    Nils Finstad & Nils Aarsæther    Oslo    Kommuneforlaget    82-446-0957-5

Trygstad, S. (2003), "Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?" I Finstad, N og Aarsæther, N (2003): Utviklingskommunen. Oslo, Kommuneforlaget

Fafo researchers