Skip to main content

  • T. Midtsundstad

Vil arbeidslivet ha seniorene? En oversikt over norske virksomheters seniorengasjement.

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2007
 
  • 24(1)

T.Midtsundstad (2007). Vil arbeidslivet ha seniorene? En oversikt over norske virksomheters seniorengasjement. Søkelys på arbeidslivet, vol. 24(1):95-111.