Skip to main content

  • T. Midtsundstad

Virksomheten som sosialpolitisk aktør

  • Tidsskift for Velferdsforskning  | 
  • 2008
 
  • 22(1)    
  • Oslo    
  • Fagbokforlaget

T. Midtsundstad (2008). Virksomheten som sosialpolitisk aktør. Tidsskrift for Velferdsforskning, vol. 22(1):17-33.