Skip to main content

  • T. Midtsundstad

Virksomhetenes sosiale ansvar

 
  • Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning.    
  • Oslo    
  • Gyldendal Akademiske

T. Midtsundstad (2005), "Virksomhetenes sosiale ansvar, I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning, Oslo: Gyldendal Akademisk.