Articles and book chapters

Search publications

Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten

T. Midtsundstad

Søkelys på arbeidsmarkedet 21(1) Institutt for Samfunnsforskning 2003

Les mer/Read more

Forskningstema: Pensions Active ageing policy at the workplace Labour market integration

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten