Skip to main content

  • T. Midtsundstad

Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2003
 
  • 21(1)    
  • Oslo    
  • Institutt for Samfunnsforskning

T. Midtsundstad (2003). Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 21(1):103-112.

Fafo researchers