Fafo papers

Search publications

Adresse eller karakterer?
En evaluering av inntaksordningen benyttet ved opptak til grunnkurs i allmenne og økonomisk/administrative fag i Oslos videregående skoler, høsten 1994

Kåre Hagen

Fafo-notat 1995:01

Last ned nettutgave

Published: 1995 Id-nr.: 845