Fafo papers

Search publications

Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger?
Resultater fra et forprosjekt ved Telenor Fornebu

Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2005:30

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Published: 2005 Id-nr.: 789