Fafo papers

Search publications

Arbeidstidsreduksjoner – en kunnskapsoppsummering

Kristin Alsos og Mona Bråten

Fafo-notat 2020:18

Last ned nettutgave

Project: Work time shortening

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Mona Bråten

Published: 2020 Id-nr.: 10338