Skip to main content
  • Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe

Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo

Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus

  • Fafo-notat 2017:11
  • Fafo-notat 2017:11

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) ser i dette notatet på hvordan inntektene til Lovisenberg Diakonale Sykehus forventes å endre seg innenfor dagens system. Dette som et resultat av endringer i behovet for spesialisthelsetjenester innenfor Helse Sør-Øst-området. Vi ser videre på ulikheter i helse, alderssammensetning og sosiale forhold mellom bydeler i Oslo, i et forsøk på å si noe relevant om forskjeller i behovet for spesialisthelsetjenester mellom de geografiske opptaksområdene som sykehusene i sykehusområdet Oslo har ansvar for.

  • Published: 13. February 2018
  • Ordering ID: 10261

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus