Skip to main content
Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald

Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor

  • Fafo-notat 2017:13
  • Fafo-notat 2017:13

Fafo har fått gjennomført to undersøkelser om holdninger til konkurranseutsetting av offentlige tjenester. I den ene er et representativt utvalg av befolkningen spurt, og i den andre et utvalg av LO Stats medlemmer. Resultatene ble først presentert på LO Stats kartellkonferanse den 21. november 2017. Den første delen av notatet dreier seg om holdninger til konkurranseutsetting, og utskillelsen av renholdet fra Forsvarbygg og konkurranseutsetting av jernbanen spesielt. Del to handler om arbeidstakernes opplevelse av omstillinger og medbestemmelse.

  • Published: 19. December 2017
  • Ordering ID: 10263