Skip to main content
  • Ketil Bråthen og Anette Brunovskis

Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg

En underveisrapportering

  • Fafo-notat 2021:05
  • Fafo-notat 2021:05
Dette er den andre rapporteringen fra Fafos følgeevaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg. Evalueringen pågår i perioden 2018–2021. Dette notatet tar for seg Steg for Steg i Oslo og Bergen, samt de gatenære tilbudene Varmestua i Fredrikstad og det boligsosiale arbeidet ved Kontaktsenteret i Oslo.
  • Published: 16. March 2021
  • Ordering ID: 10342