Fafo papers

Search publications

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005

Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund

Fafo-notat 2005:25

Nettutgave

Published: 2005 Id-nr.: 784