Fafo papers

Search publications

To skritt fram, og ett til .. ?
Evaluering av Trygdeetaten i Sør-Trøndelags tverrfaglige innsats for et mer inkluderende arbeidsliv

Leif E. Moland og Sol Skinnarland

Fafo-notat 2005:24

Nettutgave

Published: 2005 Id-nr.: 783