Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer

Evaluering av Pilot for aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept i KDD

Arbeidsnotat 2 – 2022

  • Fafo-notat 2023:06
  • Fafo-notat 2023:06

Hva skjer når ansatte i departementene går fra egne kontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser uten faste plasser? Fafo, i samarbeid med PwC, evaluerer erfaringene med Pilot for aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hensikten med evalueringen er å gi kunnskap for planlegging og forberedelser av departementenes innflytning i det nye regjeringskvartalet i 2025. Dette notatet oppsummerer det andre året av piloten.

  • Published: 11. September 2023
  • Ordering ID: 10386