Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Før lønnsoppgjøret 2018

Analyse av tema og problemstillinger

  • Fafo-notat 2018:05
  • Fafo-notat 2018:05

Dette notatet er en analyse av hvilke tema vi forventer vil stå på dagsordenen i lønnsoppgjøret 2018, og hvilke utfordringer partene vil møte i forhandlingene. Lønnsoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør, noe som innebærer at de aller fleste norske landsdekkende tariffavtalene skal reforhandles. Ulike pensjonsspørsmål vil være blant de mest krevende sakene i så vel privat som offentlig sektor. I tillegg skal partene bli enige om størrelsen på lønnstilleggene, de skal bli enige om lønnssystemet i staten, og partene i industrien skal finne en løsning på flere saker som direkte eller indirekte knytter an til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

  • Published: 16. February 2018
  • Ordering ID: 10270

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet