Fafo papers

Search publications

Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen)

Siv Øverås

Fafo-notat 2003:22

Nettutgave

Published: 2003 Id-nr.: 720