Fafo papers

Search publications

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2003:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Published: 2003 Id-nr.: 721