Fafo papers

Search publications

Inkluderende arbeidsliv på norsk
En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark

Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping

Fafo-notat 2003:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2003 Id-nr.: 711