Fafo papers

Search publications

Seniorpolitikk i staten
En foreløpig beskrivelse av tiltak, holdninger og noen erfaringer hos arbeidsgivere og arbeidstakere

Fafo-notat 2003:14

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2003 Id-nr.: 712