Fafo papers

Search publications

Inkluderende organisasjonsformer
Noen refleksjoner om organisering av Inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 1 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

Eivind Falkum

Fafo-notat 2003:18

Nettutgave

Published: 2003 Id-nr.: 716