Fafo papers

Search publications

Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv
Premisser for iverksetting av intensjonsavtalen i 2003. Arbeidsnotat 2 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

Eivind Falkum

Fafo-notat 2003:19

Nettutgave

Published: 2003 Id-nr.: 717