Fafo papers

Rapportsøk-en

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge

Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad