Fafo papers

Rapportsøk-en

Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Jon Helgheim Holte

Fafo-notat 2019:08

Last ned nettutgaven

Prosjekt: Evaluation of ALLEMED

Forskere på Fafo: Jon Helgheim Holte

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10298