Fafo papers

Search publications

Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2004:25

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2004 Id-nr.: 749