Fafo papers

Rapportsøk-en

Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer

Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2017:05

Nettutgave

Prosjekt: Early retirement in the municipal sector

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10255