Fafo papers

Search publications

Hvor travelt er det på jobben?
Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden

Dag Olberg

Fafo-notat 2012:14

Nettutgave

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10160