Inkluderende organisasjonsformer
Noen refleksjoner om organisering av Inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 1 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

Eivind Falkum

Fafo-notat 2003:18

Nettutgave

Utgitt: 2003 Id-nr.: 716