Fafo papers

Rapportsøk-en

Lokale arbeids- og velferdskontor
Ansattes perspektiver på etablering av en felles førstelinje i den nye NAV-reformen

Sol Skinnarland og Leif Moland

Fafo-notat 2006:17

Nettutgave

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10007