Mellom lov og avtale
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

Elin Svarstad og Johannes Oldervoll

Fafo-notat 2018:12

Last ned nettutgaven

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10277