Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden
Permittering og redusert arbeidstid 2008/2009

Dag Olberg

Fafo-notat 2010:18

Nettutgave

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10114