Offentlig og privat tjenesteproduksjon
Om sykehus drevet av ideelle organisasjoner

Hanne Bogen og Hedda Flatø

Fafo-notat 2015:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hedda Flatø

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10217