Fafo papers

Search publications

Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2013:05

Nettutgave

Project: Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2013 Id-nr.: 10171