Fafo papers

Search publications

«Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Olav Elgvin

Fafo-notat 2013:04

Nettutgave

Project: Saman om ein betre kommune

Forskere på Fafo: Olav Elgvin

Published: 2013 Id-nr.: 10170