Fafo papers

Search publications

«Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2013:03

Nettutgave

Project: Saman om ein betre kommune

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Anne Inga Hilsen

Published: 2013 Id-nr.: 10169