Skip to main content
  • Dag Olberg og Johannes Oldervoll

Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk

  • Fafo-notat 2018:07
  • Fafo-notat 2018:07

Dette notatet omhandler virksomhetenes bruk av Landsoverenskomsten HK-Virke. Notatet oppsummerer en undersøkelse som ble laget som bistand til Strukturutvalget, et partssammensatt utvalg som ble nedsatt under tarifforhandlingene våren 2016. Utvalget hadde blant annet som oppgave å vurdere og komme med forslag til forbedringer i Landsoverenskomsten. Strukturutvalget ønsket at Fafo skulle gjennomføre en undersøkelse i et utvalg virksomheter, der representanter for de ansatte og arbeidsgiversiden ble intervjuet. Temaet var overenskomstens brukervennlighet, partenes muligheter for å finne lokale løsninger samt muligheter og behov for modernisering av avtalen. Undersøkelsen ble gjennomført i 2017. Prosjektet ble finansiert av Fellestiltakene LO-Virke.

  • Published: 10. April 2018
  • Ordering ID: 10272

Fafo researchers