Fafo papers

Search publications

Realkompetanse i varehandelen
En følgeevaluering

Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl

Fafo-notat 2018:10

Last ned nettutgaven

Project: Læringsutbytte i varehandel

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Published: 2018 Id-nr.: 10275