Fafo papers

Search publications

Lek og lær!
En evaluering av skolefritidsordningen i Oslo kommune

Eli Feiring

Fafo-notat 1996:05

Last ned nettutgave

Published: 1996 Id-nr.: 863