Skip to main content
Leif Moland og Dag Olberg

Man må jo prøve å være litt elastisk

Informantintervjuer om fleksible arbeidsformer, organisering og arbeidstid innen varehandelen og hotell- og restaurantområdet

  • Fafo-notat 804
  • Fafo-notat 804
  • Published: 1. January 1989
  • Ordering ID: 804