Fafo papers

Search publications

Med legene på laget
Et fagutviklingsprogram for å utvikle legenes rolle i et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 6 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv

Leif E. Moland

Fafo-notat 2005:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2005 Id-nr.: 765