Skip to main content
  • Fafo-notat 2007:03
  • Inger Lise Skog Hansen

Møte med en likemann

Evaluering av WayBack – stiftelsen Livet etter soning

  • Fafo-notat 2007:03
 

I dette notatet presenteres resultatene fra en evaluering av WayBack – stiftelsen Livet etter soning. Stiftelsen ble dannet av tidligere innsatte i 2002 og har som målsetting å støtte andre innsatte til et liv uten rus og kriminalitet. Stiftelsen tilbyr hjelp til selvhjelp gjennom en faddervirksomhet som starter før løslatelse og følger den innsatte i overgangen fra fengsel til gjenintegrering i samfunnet utenfor.
Evalueringen er ingen effektstudie, men avgrenset til de som benytter seg av virksomhetens tilbud sine opplevelser av WayBack. Evalueringen er definert som et forprosjekt for en eventuell seinere mer omfattende evaluering. Hovedproblemstillingen har vært: På hvilken måte opplever straffedømte som har kontakt med WayBack at stiftelsen bidrar med hjelp i overgangen fra fengsel til gjenintegrering i samfunnet.
Evalueringen er utført på oppdrag fra WayBack, men med finansiering fra Sosial- og helsedirektoratet.

  • Published: 2. January 2007
  • Ordering ID: 10023
  • ISBN
    ISSN 0804-5135
Last ned publikasjonen

Fafo researchers