Fafo papers

Search publications

Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren
En litteraturstudie

Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-notat 2011:11

Last ned nettutgaven

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Published: 2011 Id-nr.: 10132