Fafo papers

Search publications

Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011
Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Anne Hege Strand

Fafo-notat 2012:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Hege Strand

Published: 2012 Id-nr.: 10152