Skip to main content
 • Geir Veland og Rolf K. Andersen

Tjenestepensjon og sosiale medier

LOs tillitsvalgtpanel, februar 2014

 • Fafo-notat 2014:23
 • Fafo-notat 2014:23

LOs tillitsvalgtpanel om tjenestepensjon omfatter temaer som:

 • Hva slags tjenestepensjonsordning de tillitsvalgte dekkes av
 • Om det er foretatt endringer i virksomhetenes tjenestepensjon, hva slags endringer og om de tillitsvalgte har tatt del i beslutningene om endringer
 • Om pensjonsordningen er en del av tariffavtale
 • Om virksomhetene diskuterer eller har planer om endringer i pensjonsordningen, herunder å øke innskuddssatsene og gå over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon
 • De tillitsvalgtes holdninger til tariffesting av tjenestepensjoner og etablering av brede ordninger på tvers av virksomheter
 • Tillitsvalgtes bruk av sosiale medier.

LOs tillitsvalgtpanel
består av drøyt 3500 tillitsvalgte fra hele landet, og representerer samtlige LO-forbund. Gjennom korte spørreundersøkelser vil de tillitsvalgte få si sin mening om aktuelle temaer i norsk arbeidsliv. Fafo har stått for opprettelsen av panelet og gjennomfører undersøkelsene, på oppdrag fra LO. LOs tillitsvalgtpanel utføres som en del av www.arbeidslivet.no, som er en kunnskapsbasert nettportal om forhold i arbeidslivet. Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO og Fafo.

 • Published: 13. January 2015
 • Ordering ID: 10210