Book chapters

Search publications

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring

Anne Mette Ødegård & Mona Bråten

Sund konkurrens i byggbranschen Byggföretagen 2020

Nettutgave

Forskningstema: Labour migration Wage formation

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Mona Bråten

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring