Skip to main content

IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv?

  • Book chapters  | 
  • 2009
  • 8. January 2016

Hansen, I. L. S. (2009). IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv? I J. Tøssebro (red.), Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeid. Universitetsforlaget.

Fafo researchers