Books

Search publications

Bøker

Line Eldring

Arbeidslivsquiz

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

The Nordic approach to growth and welfare

Tone Fløtten (red.)

Barnefattigdom

Grønningsæter, A.B. (red)

Sosialt arbeid:Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner
Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år

Anne Kielland

Child Labor Migration in Benin
Incentive, Constraint or Agency?

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

Jon Rogstad

Demokratisk fellesskap
Politisk inkludering og etnisk mobilisering

Anne Kielland and Maurizia Tovo

Children at Work
Child labor practices in Africa

Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge
<<  1 2 [34  >>