Books

Search publications

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og deomokrati i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2003

Forskningstema: Industrial relations Wage formation Collective agreements

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Makt og demokrati i arbeidslivet